بانکی سایتی است که به تازگی راه اندازی شده و هدف اصلی از احداث ان :

ارائه مطالب مفید و ارزشمند در زمینه خدمات بانکی نظیر قانون چک- اطلاعات مربوط به چک های مسافرتی سالم و  ...

 و نیز تقسیم بندی خدمات بانکی بر اساس نوع خدمات به طوریکه اگر مثلا شخصی به دنبال اطلاعات برای گرفتن وام خودرو است می تواند خدمات تمامی بانک ها را در زمینه دادن این وام مشاهده و بهترین را انتخاب کند ...

 سایت دارای انجمن گفتگوی تخصصی در زمینه مشگلات شما  هم است که

پیشنهاد میکنم اگر به مشگلی در زمینه بانکی برخوردید حتما سری به این سایت بزنید ...