سلام خدمت شما دوستان عزیز یکی از مهندسان سابق گوگل موتور جست وجوی جدیدی به نام کویل طرلحی و راه اندازی کرده که قصد دارد با فهرست کردن صفحت وب بیشتر از گوگل این غول اینترنتی را کنار بزند.این شرکت می خواهد با فهرست کردن 120 میلیارد صفحه وب از گوگل غول اینترنتی هم جلوبزند