اصولا طراحان وب و کسانی که در زمینه طراحی قالب فعالیت می کنند همیشه با یک مشکل عمده مواجه هستند و آن هم کمبود منبع برای استفاده از ایکون های مختلف در طرحشان است. برای این کار شاید ساعت ها زمان باید صرف کرد تا به نتیجه دلخواه رسید. اما ،بنده 10 سایت مختلف را به شما معرفی می کنم که در آن ها می توانید این آیکون های مورد نظر را بیابید.

1. Fam Fam Fam
2. Brand Spanking New
3. Pinvoke
4. Sweetie
5. Random Jabber
6. Two Tone Icons
7. Exploding Boy
8. Strawbee
9. kurumizawa
10. N Design